Afdrukken
PDF
 

Voorjaar 2017

We staan aan het begin van 2017. De eerste bijeenkomsten van het bestuur zijn alweer geweest. In de eerste vergadering hebben we samen teruggekeken naar het afgelopen jaar waarin veel is gebeurt.
  • Juni 2016 transport van goederen
  • Roemeense Bijbels verstuurd
  • Mei 2016 Rommelmarkt
  • In het najaar van december hebben we een actie gehouden, dit heeft meer dan 1000 euro opgebracht.
  • We zijn actief gaan zoeken naar nieuwe donateurs, ook dit heeft een mooi resultataat opgeleverd.
  • Doorlopend zijn goederen en kleding verzameld in de loods. 
De inzameling van goederen en kleding gaat nog steeds door. In mei of in juni dit jaar hopen we een weer een transport naar Roemenie te organiseren. Vanuit het bestuur hopen dit jaar een aantal personen naar Roemenie te gaan.
Afdrukken
PDF

Activiteiten en nieuws 2017
Contacten

 

Van onze contact personen Barna en Leona mochten we goede berichten ontvangen. In de brief schrijven ze: "Unser Got und Her Jesus segne auch in diesem jar, mit viel kraft gute geuntheit und mit viel freude das ihr weiter im seiner arbteit arbaiten kont, und die ganze familie zusammen, Gottes segen erfahren verdet". Ook dat willen we elkaar van harte toewensen.

Transport goederen

Op woensdag 24 mei kwamen vele vrijwilligers naar de loods. De truck met oplegger, bestuurd door een vakkundig chauffeur werd keurig voor de deuropening geplaatst waarna de grote klus kon beginnen. Alle goederen die in het afgelopen jaar bij een gesprokkeld waren in de oplegger stapelen. In een tijdsbestek van drie uur was de loods leeg en de oplegger gevuld met goederen zoals: kleding, matrassen, bedden, stoelen, tafels, schoolmeubilair en nog vele andere artikelen. Zo mochten er ook dit jaar Bijbels mee. Door alles keurig netjes op te stapelen kon alles mee. Nadat de papieren ingevuld en gecontroleerd waren konden de chauffeurs met de vracht op reis. Op donderdagavond is het hulptransport vertrokken naar Roemenië. Na een nacht en een dag reizen is de tussenstop in Zsolnok (Hongarije). Vanaf hier was het nog een kleine dag reizen naar Biborteni. De grens van Roemenie werd zonder veel oponthoud gepasseerd. Op zaterdagmiddag mochten het goederentransport zonder problemen arriveren op de bestemming. Ook hier waren veel vrijwilligers die de oplegger konden legen. Nadat de chauffeurs de zondag in Biborteni als rustdag mochten beleven zijn ze maandagmorgen vertrokken richting huis. In Hongarije werd nog een vracht riet geladen die bij firma J. van Rees in Genemuiden werd afgeleverd. Op woensdag mochten de chauffeurs weer het thuisfront ontmoeten. We zijn de Heere dankbaar voor de bewarende en sparende hand en bidden dat de goederen op de juiste bestemming mogen komen. Dit geld even eens voor het Woord van de Heere, dat ook dit mag komen in mensen harten, tot eer van Hem! En hartelijk dank gaat uit naar de chauffeurs die de tijd beschikbaar hebben gesteld om het transport te kunnen realiseren. In de foto reportage boven aan de website zie u beelden van het laden en lossen van de trailer.

Rommelmarkt

Op 17 juni 2017 was er op het parkeerterrein van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Damwâld een rommelmarkt ten bate van de stichting. Vele goederen werden verkocht. De niet verkochte goederen zijn vakkundig geselecteerd en een deel hiervan is naar de opslag gebracht. Deze goederen kunnen D.V. volgend jaar met het transport mee. De verkoop heeft meer dan 750 euro opgebracht.
 

Oma

Maandelijks wordt er vanuit de stichting nog bijgedragen aan oma. Het geld dat vanuit de oma-foundation wordt gedoneerd, wordt gebruikt voor medicijnen, hout voor stoken van de kachel en levensmiddelen. Edit de kleindochter van oma, studeert en woont nog samen met oma. Het huisje van oma is inmiddels aangepast.
. foto huisje oma
Benieuwd naar het resultaat? Zie de foto rapportage bovenin de website.

Goederen, kleding en klein huishoudelijke meubelen

De focus voor het transport wordt het komende jaar meer gelegd op klein huishoudelijke meubelen, bedden, ledikanten, matrassen en minder op kleding omdat dit nog voorradig is.

Tunnelkas

Vorig jaar is het frame van een tunnelkas met het transport meegegaan. Dit jaar zal de tunnelkas worden opgebouwd om te worden gebruikt. Daaraan zijn nog de nodige kosten verbonden zoals het plastic wat over het frame wordt gespannen.

Werkbezoek

Door onvoorziene omstandigheden kan het werkbezoek, welke gepland stond in mei, niet doorgaan. Het bestuur en de commissie beraad zich of er in september wel een mogelijkheid is om alsnog naar Roemenië te gaan.
Afdrukken
PDF

Nieuwbrief april 2016


Op D.V. 7 mei is het zover, dan laden wij de vrachtauto met 22.000kg aan hulpgoederen. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om alle goederen in de loods bijeen te brengen.

Het transport zal met onze eigen twee chauffeurs worden gerealiseerd naar Roemenië.

De lading bestaat uit kleding, kleine kasten, tafel, stoelen, bedden, kinderstoelen en speelgoed.

In het afgelopen jaar zijn er veel mensen die hun overbodige spullen bij ons hebben gebracht, en daar voor hartelijk dank.

Met deze foto’s kunnen jullie zien hoe hard wij werken om alles voor 7 mei klaar te krijgen.

Mocht u nog spullen willen inleveren dan kan dat nog, graag wel zo spoedig mogelijk, om alles goed te kunnen voor bereiden.

En zo u op foto’s kan zien gaan wij ook dit jaar weer heel mensen in Roemenië helpen aan een beter bestaan.
  

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR DE GOEDEREN DIE WIJ MOCHTEN ONTVANGEN

Banner
Banner
Banner
Home | SiteMap | Contact | Geven